Rytterofficersforeningen har til formål at samle medlemmerne til møder, foredrag, besøg ved militære og civile etablissementer samt kammeratlige sammenkomster for derved at bevare kontakten mellem medlemmerne indbyrdes og med Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment.