Kære Rytterofficerer

Først og fremmest tak for et godt arrangement på Garderhøjfortet om end der godt nok var mange andre besøgende også – og lidt for meget regnvejr. Ikke desto mindre en god dag med særlig tak til Næstformanden og Staldmesteren.

Bestyrelsen har nu været samlet og fastlagt årets aktivitetskalender med de sædvanlige forbehold.

Vi lægger fra land med en dag på Galopbanen i Klampenborg, hvor formanden for Dansk Galop vil vise rundt før løbsdagen begynder. Derefter sandwichfrokost og overværelse af en løbsdag.

Arrangementet løber at stablen 1. september, og invitationen er udsendt via e-mail.  

Ultimo oktober forventer vi at holde en foredragsaften (evt. weekend-eftermiddag) i Cavaleristuen. Nærmere herom følger.

29. november er der Andespil, som igen i år gennemføres på Hærens Officersskole.

Frem mod generalforsamlingen den 20. marts 2020 forventer vi endvidere at gennemføre endnu et foredrag i Cavaleristuen. Også her er planen endnu ikke klar.

Vores hjemmeside www.rytterofficersforeningen.dk er fortsat under opbygning, men nu så tæt på mål, at I godt kan lægge den i jeres foretrukne, sådan at I også der kan se vores kalender samt referater fra bestyrelsesmøder m.m.

Med ønsket om at de sidste medlemmer lige får betalt kontingent ønskes hele foreningen en god sommer.

På bestyrelsens vegne

Nicolas T. Veicherts

formand

Information om betaling af kontingent:

Kontingentet er 125 kr. årligt.

Betaling kan ske til:

• Til Bankkonto: Danske Bank: Reg.nr: 1551, Kontonummer: 9046453

• Til Girokonto: 904 6453 (Betalingsart: 01)

• Indbetaling fra udlandet: IBAN kontonummer: DK7830000009046453.